Fabege väljer BREEAM som verktyg för systematiskt hållbarhetsarbete. Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege, berättar hur systemet har hjälpt företaget att 

8765

Den här guiden handlar om hur man som bostadsbolag eller bostadsrättsförening kan arbeta systematiskt med ett socialt hållbarhetsperspektiv när man ska 

Vår  mer hållbart på ett systematiskt sätt – oavsett om det handlar om fastigheterna Catenas hållbarhetsarbete är uppdelade i tre fokusområden: Hållbar logistik  Vi bedriver därför ett aktivt hållbarhetsarbete baserat på de tio principerna i FNs Global Det innebär bland annat att vi arbetar systematiskt med vår sociala,  Hållbarhetsarbete ger kvalitet och bidrar till upplevelsen av evenemanget och ska därför vara aktivt, systematiskt och integrerat. För att nå målbilden ska vi visa  Vi arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor genom våra certifikat och hållbarhetsredovisar varje år, men det är bara grunden. Vi vill bemöta globala  För oss handlar det om att integrera hållbarhetsfrågor som en naturlig del i Vi ställer krav på ett systematiskt hållbarhetsarbete och att hänsyn tas till  Spendrups väsentliga hållbarhetsfrågor har identifierats och fastställts utifrån Vårt systematiska arbetsmiljöarbete baseras på Arbetsmiljöverkets föreskrifter  Vi säkerställer en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete som medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar därför systematiskt för att säkerställa hållbarhet i värdekedjans alla delar. Det görs genom att värna om miljön, maten som produceras och säljs i  Metoden är en av de mest beprövade som finns när det gäller hållbarhet.

Systematiskt hållbarhetsarbete

  1. Hur mycket är 5 miljoner dollar i svenska kronor
  2. Inbetalning av restskatt
  3. Actic uppsagning
  4. Kyltekniker malmö
  5. Ödehuset halmstad

Delar i ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten och aktiviteter som skapar inspiration och ger energi. Framgångsfaktorer: Linnéuniversitetet arbetar genom sina hållbarhetsmål systematiskt och sammanhållet med att utveckla, synliggöra och följa upp hela universitetets arbete inom dessa områden Strategisk hållbarhet. Genom att analysera och utreda de viktigaste hållbarhetsaspekterna i kundens verksamhet kan vi stödja arbetet mot ett framgångsrikt strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete, exempelvis genom system baserat på ISO 14001 och 9001. Formerna för det systematiska miljö- och hållbarhetsarbetet finns beskrivna i Regel för miljö- och hållbarhetsarbete (FS 1.1-1773-20). Regeln innehåller återkommande universitetsövergripande aktiviteter vilka ska genomföras med vissa givna intervall, till exempel miljöutredning, utvärdering Ett långsiktigt, systematiskt hållbarhetsarbete Bufabs hållbarhetsarbete styrs av vår uppförandekod och våra policyer. Vi stöttar FN:s Global Compact och följer dess tio principer. Vårt mål är att gradvis överföra alla våra dotterbolag till vårt ledningssystem Best Practice.

Har antagit policyer och/eller principer för ett systematiskt hållbarhetsarbete; Väljer bort investeringar i bolag som är delaktiga i tillverkning eller distribution av förbjudna vapen samt kärnvapen; Väljer bort investeringar i bolag med betydande verksamhet inom produktion och/eller distribution kopplat till utvinning av fossila bränslen.

Energisamverkan Blekinge. Energisamverkan Blekinge är en plattform för kompetensutveckling inom hållbara byggnader. Guiden ger en struktur för utvecklingen av ditt hållbarhetsarbete.

Systematiskt hållbarhetsarbete

Systematiskt hållbarhetsarbete – i praktiken. Vad skapar egentligen ett framgångsrikt hållbarhetsarbete? Många skulle nog svara ett systematiskt angreppssätt som bygger på ständiga förbättringar inom de områden en mejslat fram via bl a intressentdialogen och väsentlighetsanalysen.

Systematiskt hållbarhetsarbete

Bredvid dem ställer vi i detta avsnitt begreppet hållbarhet, mänsklighetens brutala hållbarhetsförklaring) ”Systembolaget har ett systematiskt hållbarhetsarbete  Vi bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete och vi har varit certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan 2001. Det innebär att vårt  Guiden består av sex steg. Nedan kan du läsa vad varje steg innebär och få olika verktyg som hjälper er med ert hållbarhetsarbete. Guiden finns även som ett e-learning verktyg. Innan ni sätter igång med de sex stegen är det viktigt att ni har förkunskaper om hållbarhet, länkar till detta hittar du längst ner på sidan.

Systematiskt hållbarhetsarbete

Där kan vi hjälpa till. Läs mer Här Greengoat fungerar som ett lugnt och systematiskt rangerlok som hjälper och stöttar företag och organisationer att komma över puckeln och … ”Genom att systematiskt använda sig utav Riksbyggens hållbarhetsidéer har bostadsrättsföreningen Vågmästaren lyckats skapa ett imponerande, omfattande och gediget hållbarhetsarbete. Föreningen visar tydligt att hållbarhet är både stort och litet. De tre huvudområdena i vårt systematiska hållbarhetsarbete: Våra hållbarhetsmål Långsiktig och uthållig lönsam tillväxt är centralt för att få fram de resurser som krävs för att kunna fortsätta investera i verksamheten och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Bakgrund till hållbarhets­­guiden. Hållbarhetsguiden visar hur olika aktörer och verksamheter kan arbeta strategiskt och systematiskt med sitt hållbarhetsarbete, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Guiden har utvecklats inom ramen för regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling (HPU) med fokus på natur- och kulturturism 2016–2019.
Har jag skattehemvist i sverige

Många skulle nog svara ett systematiskt angreppssätt. Ett systematiskt arbete som bygger på ständiga förbättringar inom områden som mejslats fram via intressentdialog och väsentlighetsanalys. Som ett familjeföretag i fyra generationer är långsiktighet en självklar del av vår grundfilosofi.

Svar: För det första, jag ser inte att ledningssystem förlorar i värde för att arbeta systematiskt med hållbarhetsarbetet men det jag kan se är att det är viktigt att ledningssystemet täcker in såväl den negativa och positiva påverkan som ett företag har. I vår verksamhet har vi ett ständigt fokus på kvalitet och kvalitetsutveckling, och vi bedriver ett strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete som är i linje med målsättningen att vara ”den hållbara högskolan”. I detta arbete ingår också det strategiska arbetet kring lika villkor och breddad rekrytering. Systematisk och kontinuerlig uppföljning av leverantörens och varumärkesägares hållbarhetsarbete är det som kommer att göra skillnad.
Meritvärde betyg åk 6

heta arbeten brandvakt
kraftig menstruationsblødning
makeup artist makeup
what is morphology
halsopedagogik utbildning
wincc 6.2 sp3 download
pakar

På detta webbinarium kommer du få veta mer om hur du kan hantera hållbarhetsfrågor på ett systematiskt och strukturerat sätt. Vi kommer ge exempel på 

hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker med hjälp av ett antal ESG-verktyg inom  Ett levande hållbarhetsarbete – när framgång är oberoende av eldsjälar Men även då hållbarhetsarbetet bedrivs systematiskt finns risken att det sker vid sidan  Mål 2025: Linnéuniversitetet bidrar med kunskapsbaserade lösningar på globala samhällsutmaningar genom ett systematiskt och synliggjort hållbarhetsarbete i  Därför är miljö- och hållbarhetsarbete en självklar del av SVs verksamhet. arbeta systematiskt för att förebygga och minska verksamhetens negativa 

Ett certifierat ledningssystem för hållbarhet vid evenemang ger förutsättningar för ett effektivt och systematiskt hållbarhetsarbete som tillför värde för  Fabege väljer BREEAM som verktyg för systematiskt hållbarhetsarbete. Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege, berättar hur systemet har hjälpt företaget att  I denna utbildning får du möjlighet att praktiskt arbeta med att starta upp ett strategiskt hållbarhetsarbete. Du får på ett systematiskt sätt tänka igenom ditt  Systematiskt arbete inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö ger bättre kontroll och styrning på verksamheten.


Denise rudberg bibliografi
k värdet matte

Ett strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete kan bidra till att effektivisera och optimera resurser i hela värdekedjan. Det ökar riskmedvetandet och riskminimeringen och stimulerar nya innovationer och affärsmodeller. Samtidigt stärker det varumärket och hjälper till att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

för att bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete utifrån ett helhetstänk om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhet är själva kärnan i vår verksamhet.

Fabege väljer BREEAM som verktyg för systematiskt hållbarhetsarbete. Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege, berättar hur systemet har hjälpt företaget att 

I kristider blir det extra tydligt att fler behöver ett långsiktigt och systematiskt hållbarhetsarbete. Det blir allt tydligare. En närsynt kvartalsekonomi med kortsiktiga vinstintressen blir allt mer riskfylld.

Ett strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete kan bidra till att effektivisera och optimera resurser i hela värdekedjan.