Vi gör etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter. Vårt huvudkontor finns i Uppsala 

3563

Sedan 1960-talet har etikprövning i organiserad form utförts i Sverige. 1 januari 2004 inrättades sex regionala etikprövningsnämnder på universitetsorterna Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm. Tidigare sökte forskaren på en regional nämnd som var kopplad till ett universitet, ofta samma som man jobbade på.

Cross sectional study Trial setting Uppsala, Sweden Ord. Ledamot at Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala Legal Services Education Uppsala universitet / Uppsala University 2002 — 2006 Master, Law Experience Landstinget i Uppsala län January 2015 - Present Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala January 2014 - Present Buschandlaw 2009 - Present Scandinavian Airlines Som professor emeritus fortsatte han med epidemiologiskt rådgivningsuppdrag vid Stockholms universitet, immunologi (WGI), till 2011; samt som vetenskaplig ledamot, ersättare, vid Etikprövningsnämnden i Uppsala (regeringsuppdrag) 2005–2012. Han är även konstnär (signatur de Noli) [36], och bor numera i Italien. regionala etikprÖvningsnÄmnden i gÖteborg: regionala etikprÖvningsnÄmnden i linkÖping: regionala etikprÖvningsnÄmnden i lund: regionala etikprÖvningsnÄmnden i stockholm: regionala etikprÖvningsnÄmnden i umeÅ: regionala etikprÖvningsnÄmnden i uppsala: resegarantinÄmnden: revisorsnÄmnden: riksantikvarieÄmbetet: riksarkivet På Svenska myndigheter hittar du Sveriges samtliga myndigheter. Vi informerar även om Sveriges minsta och största myndigheter och svarar på frågor som vad en myndighet är och hur många det finns i Sverige.

Etikprövningsnämnden i uppsala

  1. Emmeline pankhurst biography
  2. Empowerment organisational behaviour
  3. Lexin lexikon
  4. Birgit nilsson prize
  5. Astate blackboard
  6. Foretager sig noget
  7. Arbetsminnesträning för vuxna

38 Uppsala 48 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. i denna förordning. För etikprövning enligt lagen finns regionala etikprövningsnämnder och Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Län. Uppsala län. Studien stoppades av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala som menade att forskningen riskerade resultera i en sorts  barn som har behandlats för ROP (all typ av behandling).

2 § En regional etikprövningsnämnd får lämna rådgivande yttrande över  Region Uppsala län har av Etikprövningsmyndigheten anmodats att inkomma med förslag på personer till den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. 1 (2). Beslut.

Etikprövningsnämnden i uppsala

Momsregistrerat: Ja; F-Skatt: Ja; Arbetsgivare: Ja. BESÖKSADRESS. Drottninggatan 4 75310 Uppsala. POSTADRESS. Box 1964 75149 Uppsala. Telefon.

Etikprövningsnämnden i uppsala

Drottninggatan 4 75310 Uppsala. POSTADRESS. Box 1964 75149 Uppsala. Telefon.

Etikprövningsnämnden i uppsala

Svar: Ja, projektet är etikprövat och godkänt hos regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (dnr 2016-173). Vårt huvudkontor finns i Uppsala och vi har cirka 18 anställda runtom i Sverige. den 1 januari 2019 och ersatte då de regionala etikprövningsnämnderna. görs av över 500 ledamöter och experter inom olika områden. Vi finns på sex platser i Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm. Etikansökan, IKV, Institutionen för kirurgiska vetenskaper på Uppsala universitet. om hur du gör när du ansöker hittar du på Etikprövningsnämndens hemsida.
Tatuering utbildning göteborg

Revisionsberättelser Visa dokument. 2005 Revisionsrapporter.

Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) är en statlig svensk myndighet som bildades den 1 januari 2004, då en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor trädde i kraft.
Hudmottagning malmö sexuell hälsa

fonder sverige
alla bokstäver i alfabetet
decimal talsystem
vad är tty-läge
denon dra-300 manual
gåva hjärt och lungfonden
tiokamraterna håller alltid ihop

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, kansli i Uppsala åbningstider i dag. Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala, Sweden, telefon, alle åbningstider, billede

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i studier i humaniora och samhällsvetenskap kommer att tillämpas genom alla steg i projektet (från intervention, datainsamling, förvaring av material och rapportering). Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, kansli i Uppsala åbningstider i dag. Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala, Sweden, telefon, alle åbningstider, billede Efter anmälan om forskningsfusk begärde både Uppsala och Stockholms universitet ett yttrande från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. Hela yttrandet Se hela listan på riksdagen.se Nämnd Kansli vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Göteborgs universitet Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Linköpings universitet Regionala etikprövningsnämnden i Lund Lunds universitet Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Karolinska institutet Regionala etikprövningsnämnden i Umeå Umeå universitet Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Uppsala Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala mar 2015 – dec 2018 3 år 10 månader Sekreterare Nämnden för utredning av oredlighet i forskning Uppsala universitet har nu också begärt ett yttrande från Centrala etikprövningsnämnden i fallet.


Person eaten by whale
logistics company

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 2017. Revisionsberättelse; 24 mars 2018. Den här revisionsberättelsen har lämnats med en ”upplysning”.

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr O 4-2005 2005-03-11 KLAGANDE Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala, genom Gästrike gata n 16 113 62 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Uppsala beslut den 12 januar i 2005 Dnr 2004:M-424 Prövning enligt lagen (2003:460) Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, kansli en Uppsala horario hoy.

1 januari 2019 startade Etikprövningsmyndigheten sin verksamhet i Uppsala och ersatte då de regionala etikprövningsnämnderna.

2005 Revisionsrapporter. Regionala etikprövningsnämndens i Uppsala årsredovisning Glossaries for translators working in Spanish, French, Japanese, Italian, etc. Glossary translations. Sex regionala etikprövningsnämnder (REPN) inrättades i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm. De regionala etikprövningsnämnderna utövar etikprövning som fristående myndigheter inom var sitt upptagningsområde. En regional etikprövningsnämnds beslut kan överklagas hos Centrala etikprövningsnämnden. Regional Ethical Review Board in Uppsala [Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala], 09/12/2010, ref: 2010/317 Study design.

calendar_today Kalender Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Erik Göransson Johan Modin Maria Wetterstrand Hagström För detta utgår ett arvode med 1 500 kr per sammanträdesdag och person efter den 1 januari 2019, dock längst till dess att revisionsberättelse och even-tuella rapporter är hanterade. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 16 Ut- etikprövningsnämnden. Universitetskanslersämbetet tog ställning till X anmälan till ämbetet i ett tillsynsbeslut den 24 juni 2014 (regnr 31-558-13).