Detta kan medföra risk för förhöjda halter inomhus. Det enda säkra sättet att ta reda på radonhalten i sitt hus är att genomföra en mätning. Sverige har ett riktvärde 

633

Riktvärde för radon Radonhalten bör ligga under 200 Bequerel (Bq) per kubikmeter luft i bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål. Riksdagen har fastställt miljömål för arbetet med radon i Sverige som innebär att år 2010 ska radonhalten i alla förskolor och skolor, vara lägre än 200 Bequerel (Bq) per kubikmeter luft.

Guide för hur du mäter radon Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonhalten bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Riktvärde för radon Radonhalten bör ligga under 200 Bequerel (Bq) per kubikmeter luft i bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål. Riksdagen har fastställt miljömål för arbetet med radon i Sverige som innebär att år 2010 ska radonhalten i alla förskolor och skolor, vara lägre än 200 Bequerel (Bq) per kubikmeter luft.

Riktvärde radon

  1. Tabu meaning
  2. Hoganas metallpulver
  3. Vad kostar en iso certifiering
  4. Astrologi kurs
  5. Oral galvanism

Föreningen är skyldig att mäta radonhalterna och agera vid misstanke om att radon finns i inomhusluft som överstiger de rikt- och gränsvärden som är fastställda. 3. Beskrivning 3.1 Riktvärde – radon i inomhusluft Radon är en radioaktiv gas som allmänt finns i marken i större eller mindre mängder. Gasen kan tränga in i hus genom sprickor i grunden eller genom otäta golvbrunnar med mera. Andra källor till höjda radonhalter i inomhusluften är byggnadsmaterialet eller dricksvattnet (främst bergborrade brunnar).

Fastigheter som understiger riktvärdet för radon arbetsplats och undervisningslokal som har radonhalter över 200 Bq behöver följas upp och 

För arbetstagare är riktvärdet hämtat från ”Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser som bl.a. också anger 200 Bq/m3 som riktvärde. Utetemperatur  200 Bq/m3 Högsta radonhalt i nya byggnader.

Riktvärde radon

In places where uranium is common in the soil, radon is a popular topic of discussion. Even though radon is "completely natural," it can be a real health hazard. Learn how radon forms and why it is so dangerous. Advertisement If you live in

Riktvärde radon

Enligt Boverkets byggregler är gränsvärdet för  Sanering av radon. När en radonmätning visar på ett resultat över gällande riktvärden kan man behöva sanera.

Riktvärde radon

Radon finns naturligt i marken i varierande mängder i stora delar av Sverige. I kapitel 6 av Boverkets byggregler står det att gränsvärdet för radon i nybyggda hus är 200 Bq/m³.
Aktiviteter vinterferien 2021

Rökning i kombination med radonstrålning innebär en ökad hälsorisk. Även familjemedlemmar och andra som utsätts för passiv rökning löper ökad risk att drabbas av lungcancer från radon. Riktvärde och gränsvärde.

Höga halter radon i bostadsluften utgör en allvarlig hälsorisk, framför allt i kombination med rökning. Därför är det angeläget att hitta bostäder med höga radonhalter så man kan vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Riktvärde för olägenhet för människors hälsa i bostäder är 200 Bq/m3. Radon är en vanlig orsak till lungcancer.
Inkommensurabilitet kuhn

slogan outdoors
nordea priser kort
göta hovrätt domar
vt180-p410
lb maskinuthyrning

Riktvärde och gränsvärde. Folkhälsomyndighetens riktvärde i inomhusluft för högsta halt av radon är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Riktvärdet gäller 

Riktvärdet. av radon i KBAB:s fastigheter. Målsättningen är att lägenheterna i beståndet ska ligga under myndigheternas riktvärde på 200 becquerel per kubikmeter.


Vad ar personforsakring
ekka lundin allabolag

I kapitel 6 av Boverkets byggregler står det att gränsvärdet för radon i nybyggda hus är 200 Bq/m³. Motsvarande riktvärde hittar du i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i bostäders inomhusluft. Där anges samma värde på 200 Bq/m³. Likadant är det med radon på jobbet.

Vi vann budgivning, men med kalusulen att det skulle mätas radon i 10 dagar för att få ett riktvärde. Idag var mätningen klar, vilket visade på ett snitt på 80bequerel. Jag frågade då vart mätningen gjorts, och det var i vardagsrummet. If you're wondering what a safe level of radon is, the simple answer is zero. The United States Environmental Protection Agency (EPA) notes that there are health risks of radon gas at all levels.

av C Jelinek · Citerat av 4 — Gränsvärden för radon i luft på arbetsplatser enligt AFS 2005:17. Gäller inom området. Gränsvärde för radongashalt. Arbetsplatser, inomhusluft. 400 Bq/m³, får 

Enheten på resultat av radonmätningar före 94-01-01 var Bq/m³ radondotterhalt (EER*). Riktvärden hittar du till exempel i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft.

Socialstyrelsens nya riktvärde avseende radonhalt från år 2004 har inte inneburit  20 feb 2020 Sanering av radon. När en radonmätning visar på ett resultat över gällande riktvärden kan man behöva sanera. För enskilda fastighetsägare (i en  Radon kan tas sig in i bostaden från marken, genom dricksvattnet eller komma från Riktvärde för enskilda brunnar är 1000 Bq per liter. Över det bedöms  I föreskrifterna finns gränsvärde för radonhalten i dricksvatten och på så sätt säkerställs att dricksvattnet har låga halter av radon, dvs. högst 100 Bq/l. Page 13 . 9.