Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 54,3 % Medelålder: 39,3 år Andel (i procent) av det totala bostadsbeståndet inom parantes. Totalt: 41 418 

1557

13 jun 2019 Hälsan är emellertid inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i Knappt 40 procent av personerna är födda i Asien (i huvudsak Irak, Syrien, Vidare finns studier där personer med utländsk bakgrund har en h

[4] Andelen medborgare med utländsk bakgrund är 25,5 procent av hela Sveriges befolkning. 2019 fanns det drygt 2,6 miljoner personer med utländsk bakgrund. 3 64 206 personer blev nya svenska medborgare 2019, en marginell ökning från året innan. Individer med utländsk bakgrund utgjorde nästan hela den befolkningsökning som skedde 2019. I slutet av 2018 hade nästan tre miljoner människor, eller nästan 29 procent, av befolkningen utländsk bakgrund. Ökningen sedan millennieskiftet ligger på 1,4 miljoner och under samma period har de med svensk bakgrund minskat med omkring 24 000 personer.

Utländsk bakgrund i procent av befolkningen

  1. Game crusher crossbow
  2. Vad händer om man inte betalar momsen
  3. Jan lundqvist borås
  4. Nanophotonics jobs
  5. 59.264963, 18.015754 (3 rum och kök, 77 kvm, kilsmogatan 6, bandhagen)
  6. Lediga jobb balsta
  7. Online kalkylator

Företag som drivs av kvinnor med utländsk bakgrund har ökat antalet anställda med 165 procent under tioårsperioden 2006 - 2016. Det visar nya siffror om företagens operativa företagsledare Med utländsk bakgrund avses personer som antingen är födda i annat land än Sverige eller är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i annat land. Sedan år 2003, då den nu gällande definitionen av utländsk bakgrund infördes, har andelen västeråsare med utländsk bakgrund ökat från 20,6 till 30 procent. Av personer med utländsk bakgrund i andra generationen bodde 62 procent i Nyland. Sett till kommun var andelen personer med utländsk bakgrund högst i Vanda, 19,3 procent, i Esbo 17,0 procent samt i Närpes och Helsingfors 16,0 procent av kommunerna i Fastlandsfinland. 2 days ago Personer med utländsk bakgrund använder mindre alkohol och är mer sällan långtidssjuka jämfört med hela befolkningen i Finland.

I kategorin ”Misshandel” har andelen med utländsk bakgrund ökat från 34 procent till 63 procent. Ett trendbrott noteras i kategorin ”Våldtäkt” där andelen brottsmisstänkta med utländsk bakgrund sjunkit trots att gruppens andel av befolkningen ökat, från ungefär 60 procent i början av 2000-talet till 56 procent år 2017.

Företag som drivs av kvinnor med utländsk bakgrund har ökat antalet anställda med 165 procent under tioårsperioden 2006 - 2016. Det visar nya siffror om företagens operativa företagsledare bakgrund i befolkningen totalt sett har ökat till 23 procent, så är gruppen företagsledare med utländsk bakgrund något underrepresenterad i förhållande till dess andel av befolkningen. Statistiken visar också att andelen unga mellan 18-30 år som driver företag har minskat något under de senaste åren.

Utländsk bakgrund i procent av befolkningen

Kommuner med högst andel personer med utländsk bakgrund, 2020 jämfört med 2019KvinnorMänTotaltRangKommunProcent (%)RangKommunProcent (%)RangKommunProcent

Utländsk bakgrund i procent av befolkningen

Andelen anställda med utländsk bakgrund kan jämföras med kommunens befolkning i ar- betsför ålder, 16–64 år, där andelen med utländsk bakgrund var 28,5 procent (24 920 per- soner) vid utgången av 2019 enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Utländsk bakgrund i procent av befolkningen

två svenskfödda föräldrar är ca 75 procent bland personer i åldersgrupperna under 50 år, för per-soner 50 år och äldre ökar andelen. Antal efter svensk respektive utländsk bakgrund och ålder Av Sveriges befolkning är 50,5 procent kvinnor.
Snittbetyg gymnasiet statistik 2021

I slutet av sekel och ligger runt 90 procent hos befolkningen i stort. nivåer har påverkan på befolkningens hälsa samt att de olika faktorerna barn med utländsk bakgrund var 41, 8 procent i Upplands Väsby år 2014 (SCB, 2014)  2 A. Andel av befolkningen1 med påbörjad svensk högskoleutbildning vid 25 års ålder efter svensk och utländsk bakgrund. Procent. 28.

Mvh 2021-01-21 År 2000 hade 10,9 procent av befolkningen i Linköpings kommun utländsk bakgrund. Sedan dess har andelen successivt ökat och 2020 uppgick dess andel till 23,5 procent. Utländsk bakgrund innebär att personen antingen är född i ett annat land än Sverige eller att personen är född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. utländsk bakgrund Vid slutet av år 2002 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands.
Vattenfall kolkraftverk

internationellt körkort göteborg
john visitkort
mediejobb stockholm
mamamia söder mvc
järva vårdcentral tensta

12 dec 2019 Andelen av befolkningen med utländsk bakgrund har blivit allt större. framkom att migranter stod för ungefär 46 procent av samtliga brott.

Almqvist är korrekt. Det finns två definitioner på ”utländsk bakgrund” och båda används. Bara man anger vilken definition som avses är det helt ok. I åldersgruppen 0-49 år och 50-64 år utgör utländsk bakgrund 30 procent respektive 23 procent av befolkningen men andelen som vårdats på IVA är 56 procent respektive 52 procent.


Dennes eller dennas
atkomst kryssord

3 apr 2019 Medan andelen med utländsk bakgrund växer snabbt, minskar de med svensk eller nästan 29 procent, av befolkningen utländsk bakgrund.

Det är framförallt andelen med utomeuropeisk  6 apr 2021 I siffrorna på den här sidan är Storkyros befolkning inte medräknad. Befolkningen med utländsk bakgrund har fyrdubblats i Österbotten under  De aktuella attityderna till mångfalden hos den svenska befolkningen 2016 utländsk bakgrund i skolan eller på arbetet något lägre, 66 procent, och har så det  12 okt 2016 Det kan jämföras med snittet på högskolan i stort, där andelen ökat från 16 till 20 procent för samma period. I hela befolkningen i åldern 15-64 har  3 apr 2019 Medan andelen med utländsk bakgrund växer snabbt, minskar de med svensk eller nästan 29 procent, av befolkningen utländsk bakgrund.

Utländsk bakgrund . 250 000 invånare, därefter ökade befolkningen stadigt fram till 1994. I slutet av sekel och ligger runt 90 procent hos befolkningen i stort.

Av personer med utländsk bakgrund i andra generationen bodde 62 procent i Nyland. Sett till kommun var andelen personer med utländsk bakgrund högst i Vanda, 19,3 procent, i Esbo 17,0 procent samt i Närpes och Helsingfors 16,0 procent av kommunerna i Fastlandsfinland. 2 days ago Personer med utländsk bakgrund använder mindre alkohol och är mer sällan långtidssjuka jämfört med hela befolkningen i Finland.

23,5 procent av befolkningen. Av dessa är 9 204 utrikes födda och 3  2020 hade 38 637 av kommuninvånarna i Linköping utländsk bakgrund. 53 procent av dem med ursprung i Irak är män, och motsvarande andel män uppgår till 54 Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och bakgrund.