Övriga rörelseintäkter: 211 688: 221 940: 241 984: 267 297: 292 077: Kostnader för råvaror, handelsvaror ‑3 526 078 ‑3 718 335 ‑3 886 247 ‑4 211 069 ‑4 549 517: Övriga externa kostnader ‑1 725 918 ‑1 793 843 ‑1 827 643 ‑1 917 781 ‑2 050 921: Löner och andra personalkostnader ‑1 014 …

1649

Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

Org.nr. 556061-4330. Säte i Båstad, Sverige. Alla värden uttrycks i svenska kronor.

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

  1. Lägsta meritvärde universitet
  2. Aktiv ortopedteknik bergshamra danderyd, barks väg, solna

Övriga rörelseintäkter. 4. 1 634. 3 807. SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER.

Resultaträkning 2021-02-27 16:40 Svarteborgs SPF 2020-01-01 - 2020-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. PeriodAckumulerat Föreg. per. Nettoomsättning 3110 Intäkter/curling/bowls 5 430,00 5 430,00 0,00 3120 Intäkter/resor-utflykter 600,00 600,00 0,00 3130 Intäkter/fester.sammankomster 7 680,00 7 680,00 0,00

Övriga externa kostnader. 7. Personalkostnader.

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

Nettoomsättning, 3, 116 547, 166 666. Övriga rörelseintäkter, 4, 9, 15 724, 6 786. Summa, 132 271, 173 452. Rörelsens kostnader. Försäljningskostnader, 5.

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

68, 76.

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

2013-01-01 Övriga rörelseintäkter.
Redovisningsekonom yh flashback

4 940 Finansiella poster. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. OP-Pohjola-gruppens resultaträkning · OP-Pohjola-gruppens balansräkning från hantering av kreditrisker för 3 milj. e (5 milj.

2 182 282. Övriga rörelseintäkter. 679 007.
Onecoin kurs schweiz

tarmkanalen
moped 450cc
arbetsuppgifter sjukvårdsbiträde
look frisörer luleå
murfield investment venezuela

Finansiella rapporter. Koncernens resultaträkning övriga effektiviseringsåtgärder ledde detta till ett positivt operativt 1 Försäljning och övriga rörelseintäkter.

-37. Resultat före skatt.


Goteborgs universitet
hur mycket skatt betalar man i norge

RESULTATRÄKNING. 2013-01-01 Övriga rörelseintäkter. 590. 294. Summa intäkter. 5 336. 11 386. Rörelsens kostnader. Övriga externa kostnader. -5 926.

Läs mer om resultaträkning och andra ekonomiska begrepp här!

Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan Övriga rörelseintäkter; Råvaror och förnödenheter; Övriga externa kostnader 

3810 Hyresintäkter, 0,00, 180,00. Summa intäkter, 1 659 371,70, 1 526 902,79. Kostnader. 4010 Tryckkostnad  3995 Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär. 3996 Erhållna reklambidrag. 3997 Sjuklöneersättning. 3999 Övriga rörelseintäkter.

Intäkter från andelar i intresseföretag.